Πολιτική Απορήτου

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη νομοθεσία συλλογής προσωπικών δεδομένων εδώ: gdprteam.gr

Για την Εταιρία με το διακριτικό τίτλο: WindowBlinds.gr Ισχύουν τα Παρακάτω:

Η εταιρία WindowBlinds.gr δεν:

Συλλέγει

Αποθηκεύει

Προωθεί σε τρίτους

Τα εξής στοιχεία:

Προσωπικά Στοιχεία. Όπως όνομα, διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, e-mail, κλπ.

Στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Η αγορά μέσω πιστωτικής κάρτας γίνεται μέσω της συνεργάτιδας τράπεζας με αναδυόμενο παράθυρο τους, δηλαδή ο πελάτης, για να ολοκληρώσει την αγορά του, θα μεταβεί μέσω του παραθύρου στον μηχανισμό πληρωμής της έκαστης συνεργάτιδας τράπεζας όπου εκεί θα δοθούν -στην τράπεζα- τα στοιχεία της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας.

Λοιπά Στοιχεία. Οτιδήποτε λοιπά στοιχεία που θα μπορούσε να λάβει η WindowBlinds.gr από οποιονδήποτε επισκέπτη της ιστοσελίδας (πχ. ιδιαιτερότητες στη διεύθυνση παραλαβής κλπ.).

Cookies

H WindowBlinds.gr δεν χρησιμοποιεί cookies. Δεν υπάρχει μηχανισμός για cookies στον server μας. Δεν υπάρχει υπηρεσία cookies, δεν υπάρχει τίποτα σχετικό σε οποιονδήποτε βαθμό με cookies.

Φόρμες Επικοινωνίας

Όταν χρησιμοποιείτε κάποια φόρμα επικοινωνίας, τα προσωπικά στοιχεία που λαμβάνει η WindowBlinds.gr δεν αποθηκεύονται, επεξεργάζονται από εμάς ή προωθούνται σε τρίτους!

Η ηλεκτρονική αλληλογραφία της WindowBlinds.gr δεν αποτελεί μέρος καμίας βάσης δεδομένων και παραμένει ως απλή αλληλογραφία στον φάκελο “εισερχομένων” της εταιρίας αποκλειστικά για όσο διαρκεί η εξυπηρέτηση του έκαστου πελάτη/επισκέπτη της ιστοσελίδας, όπου μετέπειτα διαγράφεται.