Μπορείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες σε μορφή PDF.

Οδηγίες Τοποθέτησης για Στηρίγματα Τοίχου

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα. Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια 

Πριν ανοίξετε οτιδήποτε τρύπες για στηρίγματα τοίχου, να είστε πάντα βέβαιοι πως δεν υπάρχει κάποια κλήση ανάμεσα τους.

Όταν τα στηρίγματα έχουν βιδωθεί στον τοίχο, εφαρμόζουμε το σιδηρόδρομο/οδηγό στη θέση του, ακριβώς όπως δείχνει η διπλανή εικόνα -μέσα από τα 2 αυλάκια του στηρίγματος- και τον ασφαλίζουμε καλά με τη βίδα που παρέχεται μαζί με το στήριγμα, όπως δείχνει στη διπλανή εικόνα.

Αυτό Ήταν

Κρεμάστε τώρα τις περσίδες στα γαντζάκια τους και τελειώσατε!

Οδηγίες Τοποθέτησης για Στηρίγματα Οροφής

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα. Δεν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια 

Στερεώνουμε καλά τα στηρίγματα στην οροφή.

Εφαρμόζουμε πρώτα τη μία πλευρά του οδηγού μέσα στο αυλάκι του στηρίγματος, ακριβώς όπως δείχνει η διπλανή εικόνα.

Μετά πιέζουμε δυνατά όλο τον οδηγό για να εφάψει καλά στο στήριγμα (μέχρι να ακουστεί ένα “κλικ”).

Μπορείτε να ελέγξετε από το πλάι (εφόσον υπάρχει αρκετός χώρος), αν ο οδηγός έχει εφαρμοστεί σωστά, όπως στη διπλανή εικόνα. 

Αυτό Ήταν

Κρεμάστε τώρα τις περσίδες στα γαντζάκια τους και τελειώσατε!