Μπορείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες σε μορφή PDF.

Οδηγίες Τοποθέτησης Τοίχου/Οροφής για Περσίδες 25χλ.

Χαρακτηριστικά του Στηρίγματος
Εφαρμογή σε Τοίχο
Εφαρμογή σε Οροφή

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αυτό, επειδή εκεί ασκούμε βάρος με το χέρι μας, όταν χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια σε αυτό.

  1. Βιδώνουμε τα στηρίγματα είτε στον τοίχο, είτε στην οροφή.
  2. Προσέχουμε ώστε η γωνία “ζ” να εφαρμόσει στην εσωτερική πλευρά του οδηγού.
  3. Στρέφουμε το μοχλό μέχρι να κλειδώσει πάνω από τον οδηγό αλουμινίου. 

Η γωνία “ζ” που εφαρμόζει στην εσωτερική πλευρά του αλουμινίου, δημιουργεί αντίσταση για το μοχλό και έτσι, ο οδηγός αλουμινίου ασφαλίζει σταθερά στη θέση του.

Αυτό Ήταν

Οδηγίες Τοποθέτησης Τοίχου για Περσίδες 50χλ.

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αυτό, επειδή εκεί ασκούμε βάρος με το χέρι μας, όταν χρησιμοποιούμε τον μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα. Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει απόλυτη ακρίβεια σε αυτό.

Τα στηρίγματα τοίχου για περσίδες 50χλ. είναι ίδιου τύπου με αυτά των 25χλ. απλά πιο μεγάλα σε μέγεθος. Οπότε και η διαδικασία εφαρμογής, είναι η ίδια: 2 τρύπες ανά στήριγμα.

Όταν τοποθετήσουμε τον οδηγό αλουμινίου στα στηρίγματα, προσέχουμε ώστε οι γωνίες που σχηματίζονται στην κάτω πλευρά του στηρίγματος, να εφαρμόσουν εσωτερικά του οδηγού αλουμινίου -όπως φαίνεται στους κόκκινους κύκλους- για να υπάρχει αντίσταση όταν ασφαλίσει ο μοχλός του στηρίγματος.

Όταν σιγουρευτούμε πως ο οδηγός αλουμινίου έχει τοποθετηθεί σωστά στα στηρίγματα τοίχου, στρέφουμε το μοχλό μέχρι να κλειδώσει καλά πάνω στον οδηγό αλουμινίου. 

Αυτό Ήταν

Οδηγίες Τοποθέτησης Οροφής για Περσίδες 50χλ.

Τοποθετούμε τα στηρίγματα σε απόσταση 10-15εκ. από τα άκρα, σε σημείο που δεν εμποδίζουν το μηχανισμό. Αν υπάρχουν περισσότερα από 2 στηρίγματα, τα τοποθετούμε σε ίσες αποστάσεις μεταξύ τους στο κενό ανάμεσα από τα 2 ακριανά στηρίγματα, όπως πχ. στη διπλανή εικόνα. Δεν υπάρχει λόγος για απόλυτη ακρίβεια.

Το στήριγμα οροφής για περσίδες 50χλ. είναι πρακτικά ένα μεταλλικό “π” με μια λάμα που σφραγίζει το κάτω μέρος.

Βιδώνουμε το “π” στην οροφή.

Απλά τοποθετούμε τον οδηγό αλουμινίου μέσα στο στήριγμα -με την ανοιχτή πλευρά προς τα επάνω- και σφραγίζουμε με τη λάμα ασφάλισης.

Αυτό Ήταν