Μπορείτε αν θέλετε να αποθηκεύσετε τις οδηγίες σε μορφή PDF.

Οδηγίες Τοποθέτησης για Απλά Στηρίγματα

1

Μετράμε την απόσταση των δύο στηριγμάτων χρησιμοποιώντας είτε μέτρο, είτε το ίδιο το roller με τα στηρίγματα πάνω του και σημειώνουμε τις τρύπες στον τοίχο.

Σημείωση:

Θα έχετε ήδη προσέξει πως τα απλά στηρίγματα, έχουν πολλές διαφορετικές οπές. Χρησιμοποιήστε όποια σας εξυπηρετεί.

Αρκεί να χρησιμοποιήσετε 2 βίδες ανά στήριγμα.

2

Πριν κάνετε οποιεσδήποτε τρύπες, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κλίση μεταξύ των στηριγμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πραγματικό αλφάδι, κάποια εφαρμογή στο κινητό, ή ό,τι άλλο σας εξυπηρετεί.

3

Κάνουμε 2 τρύπες ανά στήριγμα στον τοίχο, τοποθετούμε τα βύσματα αγκίστρωσης και βιδώνουμε τα στηρίγματα είτε με απλό κατσαβίδι, είτε με βιδολόγο.

4

Τοποθετούμε ΠΡΩΤΑ την πλευρά με το σταυρό και έπειτα την πλευρά με το ελατήριο. Η ρολοκουρτίνα θα εφάψει από μόνη της μέσα στα στηρίγματα με ένα πολύ ελαφρό “κλικ”.

Αυτό Ήταν!

Σημειώσεις:

Η συσκευασία περιέχει βίδες και βύσματα αγκίστρωσης για τοποθέτηση σε τοίχο.
Αν θα τοποθετήσετε τις ρολοκουρτίνες σε πλαίσιο αλουμινίου, ή γυψοσανίδα κλπ. θα πρέπει να προμηθευτείτε τις σωστές βίδες (πχ. αλουμινόβιδες) από κάποιο τοπικό κατάστημα “Χρώματα – Σιδηρικά”.

Τα στηρίγματα ρολοκουρτίνας, τοποθετούνται -τα ίδια- και σε τοίχο, αλλά και σε οροφή. Χρησιμοποιήστε τα όπως εξυπηρετεί εσάς καλύτερα.

Για απόλυτη ακρίβεια μέτρησης -εφόσον είναι απαραίτητο- ακολουθήστε το διπλανό παράδειγμα. Στο 99% των περιπτώσεων όμως, δεν χρειάζεται να είστε τόσο ακριβής.

Χρησιμοποιήστε τα stop αλυσίδας του roller, για να σταματάει το τύλιγμα/ξετύλιγμα της αλυσίδας εκεί που εσείς θέλετε.
Όταν η ρολοκουρτίνα είναι ανεβασμένη και τυλιγμένη σχεδόν ολόκληρη, τοποθετήστε το στρογγυλό αυτό εξαρτηματάκι στο κενό ανάμεσα στις 2 τελευταίες χάνδρες της αλυσίδας (ή όπου εσείς θέλετε) και θα λειτουργεί σαν φρένο στην κάθετη κίνηση της ρολοκουρτίνας.

Οδηγίες Τοποθέτησης για Μετόπη 4 ή 8εκ.

1

Μετράμε 10-15εκ από τα άκρα για να τοποθετήσουμε τα στηρίγματα. Είναι σημαντικό να μην απέχουν πολύ τα στηρίγματα από τις άκρες, επειδή εκεί ασκούμε βάρος όταν χρησιμοποιούμε την αλυσίδα για την κάθετη κίνηση της ρολοκουρτίνας.

Στηρίγματα Τοίχου

Στηρίγματα Οροφής

2

Αν θα χρησιμοποιήσετε στηρίγματα τοίχου, πριν κάνετε οποιεσδήποτε τρύπες, βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχει κλίση μεταξύ των στηριγμάτων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πραγματικό αλφάδι, κάποια εφαρμογή στο κινητό, ή ό,τι άλλο σας εξυπηρετεί.

3

Όταν τα στηρίγματα έχουν βιδωθεί στη θέση τους, απλά πιέζουμε δυνατά το roller προς τα πάνω, μέχρι να εφάψει καλά στην εσοχή του στηρίγματος, είτε αυτό είναι οροφής, είτε τοίχου.

Η ράγα αλουμινίου για την μετόπη 4 ή 8εκ. έχει 2 ελάσματα (όπως φαίνονται στην εικόνα), κουμπώστε πρώτα το μπροστινό (όπως το κοιτάμε) και έπειτα, με λίγη πίεση θα κουμπώσετε το πίσω (μέχρι να ακουστεί ένα “κλικ”. 

Αυτό Ήταν!

Σημειώσεις:

Η συσκευασία περιέχει βίδες και βύσματα αγκίστρωσης για τοποθέτηση σε τοίχο.
Αν θα τοποθετήσετε τις ρολοκουρτίνες σε πλαίσιο αλουμινίου, ή γυψοσανίδα κλπ. θα πρέπει να προμηθευτείτε τις σωστές βίδες (πχ. αλουμινόβιδες) από κάποιο τοπικό κατάστημα “Χρώματα – Σιδηρικά”.

Χρησιμοποιήστε τα stop αλυσίδας του roller, για να σταματάει το τύλιγμα/ξετύλιγμα της αλυσίδας εκεί που εσείς θέλετε.
Όταν η ρολοκουρτίνα είναι ανεβασμένη και τυλιγμένη σχεδόν ολόκληρη, τοποθετήστε το στρογγυλό αυτό εξαρτηματάκι στο κενό ανάμεσα στις 2 τελευταίες χάνδρες της αλυσίδας (ή όπου εσείς θέλετε) και θα λειτουργεί σαν φρένο στην κάθετη κίνηση της ρολοκουρτίνας.